Niepłodność żeńska

Niepłodność żeńska tym mianem określamy zaburzenia zarówno drożności dróg rodnych (wady), możliwość odbywania stosunku płciowego, procesu powstawania oocytu (owulacji), stworzenia warunków do kontaktu plemników z oocytem, aktywnego transportu zygoty do jamy macicy jak również implantacji – zagnieżdżenia nowego życia i utrzymania go w organizmie matki aż do czasu uzyskania zdolności do przeżycia po narodzinach.

Zdolność do utrzymania nowego życia (fecundity) może być wikłana przez czynniki prowadzące do poronienia (abortus) czy wystąpienia porodu przedwczesnego (partus praematurus, Preterm Labour, PTL) skutkującego nawet urodzeniem niezdolnego do przeżycia dziecka. Gdy do zgonu dziecka dochodzi wewnątrzmacicznie mówi się o wewnątrzmacicznym obumarciu odpowiednio: zarodka (poronienie zatrzymane, missed abortion) lub płodu (mors foetus intrauterina).  Statystyki mówią o 40% udziale czynnika żeńskiego w niepłodności małżeńskiej, dodatkowo u 20% par występuje łącznie żeński i męski czynnik odpowiedzialny za niepłodność.

Najczęstsze przyczyny niepłodności kobiet:

  • Zmiany anatomiczne dróg rodnych (wrodzone i nabyte)
  • Zaburzenia jajeczkowania (najczęściej zespół PCO)
  • Zaburzenia hormonalne (hiperprolaktynemia, zaburzenia fazy lutealnej, choroby tarczycy, nadnerczy)
  • Zaburzenia immunologiczne (autoi i alloimmunologiczne)
  • Endometrioza (czynnik anatomiczny, zaburzenia jajeczkowania i czynnik immunologiczny: uszkadzający wpływ na gamety i embrion)
  • Zaburzenia genetyczne

Czynnik genetyczny może mieć wpływ zarówno bezpośredni (sprawczy) na wystąpienie obserwowanych zaburzeń z innych grup, jak również może przyczyniać się do obniżenia potencjału płodności kobiety. Warto tu jednak dodać, że w populacji kobiet podczas oceny materiału genetycznego pobranego z oocytów uzyskanych przy stosowaniu protokołu przed technikami wspomaganego rozrodu (ART) stwierdzono występowanie nieprawidłowej ilości materiału z chromosomów (aneuploidii) na poziomie aż 20%. Otwartym pozostaje pyytanie czy na ten wynik nie mają wpływu same procedury stosowane podczas hiperstymulacji jajników. Wydaje się być udowodniony szkodliwy wpływ procedur ART na występowanie zmian genetycznych u dzieci poczętych po tych zabiegach.