Karalność aborcji - CHILE

26-08-2016

Autor: Napromed

 

 

Karalność aborcji

 

Chile za życiem

Chile było pierwszym państwem, które zakazało niewolnictwa. Obecnie jest jednym z kilku państw zakazujących całkowicie aborcji. Zakazano jej w 1989 r., od tamtej pory śmiertelność matek spadła o 94%.
W Chile ktokolwiek dokonuje aborcji za zgodą kobiety, podlega karze więzienia. Jeśli dokonuje zabójstwa prenatalnego wbrew woli kobiety, podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności. Taką samą sankcją objęta jest kobieta przeprowadzająca aborcję samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej i lekarz dokonujący aborcji. W najnowszej historii Chile odsetek skazywanych na karę więzienia za przeprowadzenie aborcji jest niski. Zgodnie z danymi chilijskich organów ścigania w latach 2010-2013 liczba skazanych z powodu aborcji wyniosła 28 osób, z czego 24 to mężczyźni. Z czterech skazanych kobiet jedynie dwie były w wieku prokreacyjnym. Jak wskazują statystyki karalności osób zaangażowanych w zabijanie dzieci nienarodzonych, przepisy te mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Cel surowych regulacji stanowi przede wszystkim ściganie osób czerpiących stały dochód z zabijania dzieci nienarodzonych.
Władze Chile w tym roku podjęły próbę zniesienia pełnej ochrony życia ludzkiego obowiązującej w tym państwie od blisko trzydziestu lat. Planowane zmiany to wprowadzenie wyjątków aborcyjnych i wyłączenie karalności sprawców aborcji. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, chilijskie prawo będzie podobne do obowiązującego obecnie w Polsce. Rozpatrywany projekt przewiduje dopuszczalność zabicia dziecka w trzech przypadkach: gdy do poczęcia doszło w wyniku gwałtu, jeśli ciąża miałaby zagrażać zdrowiu matki oraz w przypadku nieusuwalnej „wady” płodu. Wyjątki obowiązywałyby w pierwszych 12 tygodniach ciąży. W wypadku ciąży kobiety poniżej 14. roku życia, termin ten byłby przedłużony do 18 tygodni.
Plany zniesienia ochrony życia spotkały się z silnym oporem społecznym i mogą doprowadzić do rozłamu w rządzącej koalicji. Ze zmianą prawa nie zgadzają się jednoznacznie biskupi.
Chilijczycy w zdecydowanej większości popierają całkowitą ochronę życia – według badań Pew Research Center aż 64 procent z nich popiera całkowity zakaz aborcji.Powrót do artykłów