O mnie

dr Piotr Broda

Urodzony i wychowany w Poznaniu, studia medyczne ukończył z wyróżnieniem, z drugą lokatą w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. lekarz specjalista w położnictwie i ginekologii, w trakcie specjalizacji z andrologii i endokrynologii.

dr Piotr BrodaW trakcie studiów pod inspiracją swoich nauczycieli (prof. H. Hübner – biolog i genetyk, prof. H. Bartel – embriolog, prof. S. Orkisz – histolog, współodkrywca translacji DNA-RNA nagrodzonej nagrodą Nobladr. D. Tosik – embriolog, histolog, prof. H. Tchórzewski – patofizjolog i immunolog, prof. K. Zeman – immunolog, prof. Z. Baj – patofizjolog, prof. K. Zieliński – patomorfolog, prof. A. Malinowski – ginekolog, immunolog, dr W. Budźko – ginekolog, położnik) rozpoczął pracę w Studenckich kołach naukowych. W tym okresie zainteresowania ogniskowały się na indukowanych wadach wrodzonych u myszy (ocena makroskopowa i w mikroskopie świetlnym oraz elektronowym) głównie rozszczepach podniebienia indukowanych bromodeoksyurydyną, zagadnieniach związanych z generowaniem reaktywnych form tlenu u ludzi, procesami genetycznym prowadzącymi do apoptozy w procesach rozwoju prenatalnego u myszy poddawanych wpływowi teratogenów, immunologicznymi przyczynami niepłodności, głównie obecnością przeciwciał blokujących we krwi kobiet z par niepłodnych, możliwościami terapeutycznymi leczenia niepłodności o podłożu immunologicznym, głównie szczepieniem limfocytami partnera w reakcji MLR, przyczynami psychologicznymi w niepłodności małżeńskiej (współpraca z prof. Bielawską – Batorowicz), możliwością zastosowaniu OXYDAN-u w terapii ran poporodowych (badania kliniczne III fazy), wpływem nadwagi i otyłości na wybrane parametry ciąży, porodu i połogu i czynnikami środowiskowymi mogącymi prowadzić do uszkodzenia funkcji generatywnej jajnika u myszy – ocena wybranych parametrów morfologicznych  i ultrastrukturalnych jajników myszy poddawanych działaniu kofeiny; ocena w mikroskopie świetlnym i elektronowym, badania immunoenzymatyczne i metodami genetyki molekularnej. Za swoje prace nagradzany i wyróżniany na konferencjach studenckich, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

Specjalizację z położnictwa i ginekologii rozpoczął  2001 r. pod okiem prof. J.R. Wilczyńskiego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Z powodów rodzinnych kontynuował specjalizację w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu na ul Polnej 33, równolegle zdobywając doświadczenie zawodowe w Szpitalu Powiatowym w Wałczu. W trakcie specjalizacji nawiązał współpracę naukową z prof. W. Baranowskim z CSK WIM w Warszawie, gdzie również szkolił się w technikach endoskopowych w ginekologii i w procedurach diagnostycznych i leczeniu operacyjnym w uroginekologii. Od 2006 r. zainteresowany naturalnymi metodami planowania rodziny, a w 2009 r. zetknął się z naprotechnologią jako alternatywą leczenia niepłodności wobec ART (techniki rozrodu wspomaganego).   W latach 2012 – 2013 brał udział w kursie dla konsultantów medycznych metod naturalnego planowania rodziny i szkoleniu z systemu obserwacji cyklu płciowemu kobiety modelem Creighton (the Creighton Model Fertility Care System, CrMS) oraz szkoleniu z NaPro TECHNOLOGY . Prowadził wykłady na temat działania antykoncepcji dla słuchaczy Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach konferencji „Ginekologia in vivo” a także dla lekarzy podczas IX Gdańskich spotkań z etyką lekarską i spotkaniach ginekologów katolickich i środowisk NaPro. W swoich opracowaniach ogniskował się na wpływie antykoncepcji na parametry zdrowotne i epidemiologiczne. Zainteresowany czynnikiem męskim w niepłodności małżeńskiej.