Wykorzystanie w leczeniu

NaProTechnologia jest dziedziną medycyny prokreacyjnej człowieka wykorzystującą w leczeniu niepłodności małżeńskiej najnowsze osiągnięcia naukowe, uwzględniającą intergralność osobową Pacjenta i nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego.

Naprotechnologia jest użyteczna w leczeniu:

 • zaburzeń hormonalnych
 • wpływu stresu na przebieg cyklu.
 • zespołu napięcia przedmiesiączkowego
 • nieprawidłowych i/lub nieregularnych krwawień z dróg rodnych
 • stałej wydzieliny śluzowej z dróg rodnych
 • nawracających torbieli jajnika
 • bólu w miednicy mniejszej
 • bolesnego miesiączkowania
 • endometriozy
 • zespołu policystycznych jajników (PCOS)
 • niepłodności małżeńskiej
 • nawracających poronień (w tym poronień nawykowych)
 • zapobieganiu porodom przedwczesnym
 • depresji poporodowej

Lekarz Konsultant prowadzi również diagnostykę i leczenie czynnika męskiego niepłodności.

Leczenie NaPro jest wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe zorientowane na optymalizację potencjału rozrodczego pary małżeńskiej (zarówno kobiety jak i mężczyzny). Konsultant stara się wdrożyć leczenie każdego istotnego schorzenia wykorzystując wszystkie dostępne środki medyczne uwzględniając stan kliniczny Pacjenta takie jak: suplementację niedoborów mikroelementów i witamin, farmakoterapię, leczenie hormonalne, poradnictwo dietetyczne jak również leczenie zabiegowe zarówno w technikach chirurgii otwartej (klasycznej) jak i technikami endoskopowymi (hysteroskopia, laparoskopia). Każda decyzja terapeutyczna jest poprzedzona wnikliwą diagnostyką: badaniem podmiotowym i przedmiotowym, które są weryfikowane zapisami na karcie obserwacji cyklu w modelu Creighton, diagnostyką obrazową (HSG, USG), badaniami laboratoryjnymi, testami dynamicznymi i konsultacjami specjalistycznymi poza ośrodkiem. Leczenie jest zindywidualizowane i przebiega etapami usuwającymi kolejne wykryte schorzenia aż do stanu odzyskania pełnego potencjału płodności możliwego do uzyskania dla danej Pary. O kolejności diagnostyki decyduje lekarz konsultant NaPro uwzględniając sytuację każdej Pary. Poczęcie dziecka w ramach NaPro występuje w trakcie pożycia małżeńskiego. Trzeba podkreślić, że lekarz konsultant Na Pro nie zaproponuje Parze metody, która jest niegodziwa etycznie czy wręcz szkodliwa dla zdrowia, choćby opracowania Towarzystw Naukowych zalecały takie postępowanie w danym przypadku. Dotyczy to w szczególności:

 • antykoncepcji
 • aborcji
 • prenatalnej diagnostyki eugenicznej
 • zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)
 • mikromanipulacji na gametach (ICSI, korekta chorób mitochondrialnych z tworzeniem hybrydowego oocytu)
 • transferu oocytu własnego – zamrożonego (frozen embryo transfer - FET)
 • rodzicielstwa zastępczego
 • donacji gamet
 • inseminacji domacicznych (intra uterine insemination - IUI)
 • leczenia genetycznego w stadium przedimplantacyjnym
 • krioprezerwacji zarodków, bioptatów gonad czy gamet zarówno podczas procedur ART jak i przed leczeniem niszczącym płodność (chemio - i radioterapia) zwanym oncofertility.