Skuteczność metody

Wyniki leczenia niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY opublikowane zostały w 2004 roku przez prof. Thomasa Hilgersa w The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY oraz w 2008 roku w publikacji Josepha B. Stanforda, MD,MSPH, Tracey A.Parnella, MD and Phila C. Boyle, MB w czasopiśmie medycznym "Journal of the American Board of Family Medicine: Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice".

Najpierw skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu NaProTECHNOLOGY z powodu niepłodności, w przedziałach czasowych:

  • do 12 miesięcy - uzyskano 44% ciąż,
  • do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż,
  • w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%.

Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną niepłodności była endometrioza:

  • 45% do 12 miesięcy,
  • 65% do 24 miesięcy,
  • 78% do 36 miesięcy.

Skumulowany wskaźnik ciąż dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników:

  • 40% po 12 miesiącach
  • 65% po 24 miesiącach
  • do 90% po 48 miesiącach

Wreszcie skuteczność leczenia metodą NaProTECHNOLOGY w porównaniu do postępowania in vitro. Kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji to uzyskano 81,8% poczęć, jeżeli policystyczne jajniki to 62,5% przy endometriozie 56,7%, przy niedrożności jajowodów 38,4%. Dla in vitro analogicznie wyniki z lat 1986 – 2001 od 21 do 27% ciąż na kobietę.

NaProTECHNOLOGY okazuje się 2,67 razy bardziej skuteczna niż in vitro dla endometriozy, 2,36 razy dla PCOS i 1,41 razy dla niedrożności jajowodów. W badaniu z Irlandii, w latach 1998-2002 zgłosiło się 1239 par małżeńskich z powodu niepłodności. Średni wiek kobiet to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności 5,6 roku. 33% par wcześniej było leczonych ART. Wskaźnik ciąż NaProTECHNOLOGY wyniósł 52%. Udało się pomóc około 30% par po niepowodzeniach ART, czyli technik wspomaganego rozrodu „in vitro” ( J Am Board Fam Med 2008;21:375–384.).

Szczegółowe badania nad skutecznością metody w przypadkach problemów z płodnością dostępne są na stronie: http://naprotechnology.com/infertility.htm